Geloof in eigen kracht

Bij Stichting Firmitas geloven we in eigen kracht. Samen werken we aan het versterken van uw kracht, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Missie

Stichting Firmitas biedt steun aan mensen die dat nodig hebben ongeacht cultuur. Onze cliënten worden in staat gesteld om (weer) controle over hun eigen leven te krijgen. Wij doen dit met een zorgaanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn waarbij de cliënt centraal staat.

Visie

Wij van Stichting Firmitas geloven in de eigen kracht van mensen. We geloven dat mensen nieuwe dingen kunnen leren en kunnen groeien, ondanks dat er redenen zijn waardoor dit misschien moeilijker gaat. Wij willen mensen helpen de controle over hun leven te krijgen of terug te krijgen door het bieden van maatwerk. 

Bestuur en organisatie

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het belast met het besturen van de organisatie. Dit houdt onder meer in dat zij verantwoordelijk zijn voor het behalen van de doelen van de organisatie, de strategie, het beleid en de resultaten daarvan. Daarnaast is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie en de financiering. De raad van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht is het toezichthoudend orgaan binnen Stichting Firmitas en krijgt daarom de blangrijkste ontwikkelingen ter bespreking en goedkeuring voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft tot taat toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie.

Governancecode Zorg

Stichting Firmitas onderschrijft de aanbevelingen over goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording vanuit de Governancecode Zorg 2017. De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben uitvoering gegeven aan de Governancecode Zorg 2017 in de statuten en reglementen. Tevens heeft de Raad van Toezicht eind 2017 haar visie op het toezichthoudsersschap en een beleid onkostenvergoedingen Raad van Bestuur vastgesteld. Conform de statuten draagt de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijkheid voor alle aspecten van de zorg- en dienstverlening.  

Tijdlijn

Locaties Stichting Firmitas

Hoofdkantoor

Heulstraat

  24-uurstoezicht
  Begeleiding nabijheid
  Zelfstandig wonen

Kamertrainingscentrum

  24-uurszorg
  Eigen gemeubileerde studio
  Dagbesteding
  GGZ-behandeling op locatie

Firmitas GGZ

  Cultuursensitieve behandeling
  Cultuursensitieve diagnostiek

Begeleid Wonen Moeders

  24-uurszorg
  Eigen kindvriendelijke woning
  Opvoedondersteuning
  Dagbesteding voor moeder en kind
  GGZ-behandeling op locatie

Toekomstige locatie

  BOPZ-aanmerking
  LVB-behandelcentrum

Copyright © 2014 Alle rechten voorbehouden aan Stichting Firmitas

Cliënten beoordelen Stichting Firmitas met een 7.8!

Close Menu
Taal »